Sverige behöver ta ansvar för hela sin klimatpåverkan.