top of page

Gör något

 

Sprid informationen
Dela budskapet om behovet av ett nytt klimatmål på sociala medier!

 

Kontakta politker

Maila riksdagsledamöterna i miljö- och jordbruksutskottet samt de sakkunniga, politiker och experter som sitter i miljömålsberedningen och berätta att du tycker att det är en bra idé att införa ett nytt miljömål om att minska de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen. 
 

Och kontakta dina lokala kommunpoltiker och uppmuntra dem att införa ett liknande lokalt mål som Göteborgs stad redan gjort. 

 

 

 

bottom of page