top of page

Om Klimatmålsinitiativet

 

Klimatmålsinitiativet lanserades 1 juni 2015 och består av ett ställningstagande som syftar till att Sverige ska ta hänsyn till hela sin klimatpåverkan och att lägga till ett nytt etappmål om att minska de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen. 

Initiativet fungerar också som ett informellt nätverk för de aktörer som vill driva denna fråga framåt, samt som förmedlare av information i frågan. 

Ställningstagandet säger inte att ett etappmål om att minska de konsumtionsbaserade utsläppen ska vara det enda klimatmålet, eller att det ska ersätta nuvarande mål. Självklart är inte heller ett etappmål om konsumtionsutsläpp det enda förslaget på klimatområdet som de olika undertecknande aktörerna driver. 


Texter på denna webbsida förutom själva ställningstagandet, andra uttalanden, innehåll i information som länkas till med mera representerar inte nödvändigtvis samtliga aktörers åsikt som undertecknat ställningstagandet.

Har du frågor eller representerar en aktör som vill underteckna ställningstagandet? Kontakta samordnaren för Klimatmålsinitiativet Robert Höglund, robert@marginalcarbon.com

 

 

Aktörerna bakom ställningstagandet

 

Världsnaturfonden WWF

Lantbrukarnas riksförbund LRF

 

Oxfam Sverige

Sveriges Konsumenter

Naturskyddsföreningen

 

Handelsanställdas förbund

Diakonia

Svenska Kyrkan - Internationellt arbete

 

Greenpeace

Jordens vänner

Fältbiologerna

Medveten Konsumtion

Vi Konsumenter

Afrikagrupperna

Latinamerikagrupperna

 

Forum Syd

Artister för miljön

Den Gröna tankesmedjan Cogito

Det Naturliga Steget

Klimataktion

Föräldravrålet

Steg 3

PUSH Sverige

 

bottom of page