Frågor & Svar

Hur kan man mäta de konsumtionsbaserade utsläppen?

Varför ska man mäta utsläppen ur konsumtionsperspektivet?

Ger inte ett sådant här mål incitament för Sverige att strunta i utsläppen som går på export?

Blir det inte dubbelräknat om man mäter utsläppen ur både konsumtions- och produktionsperspektivet?

Vad får ett sådant här mål för konsekvenser ur ett rättviseperspektiv?

Vad bör Sverige göra för att uppnå ett mål om minskade utsläpp ur konsumtionsperspektivet?

Please reload

Kontakt

Samordnare för initiativet:
robert.hoglund@oxfam.se

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

Klimatmålsinititaivet är ett initiativ för att Sverige ska lägga till ett nytt etappmål om att minska de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen.