top of page

De svenska utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka.

Sverige har minskat utsläppen på hemmaplan men genom import ökat dem kraftigt utomlands. Dessa utländska utsläpp som vår konsumtion ger upphov till finns inte med i den officiella svenska statistiken och det finns inget uttalat mål om att minska dem. 

Detta  måste förändras. Sverige bör lägga till ett nytt etappmål om att även minska de utsläpp vår konsumtion ger upphov till, oavsett var i världen de sker. Endast så tar vi ansvar för hela vår klimatpåverkan

Över hälften av svenskarnas konsumtionsutsläpp kommer från import och utlandsresor

XX aktörer ställer sig bakom följande ställningstagande:

Vi vill att Sverige ska ta hänsyn till landets hela klimatpåverkan och lägga till ett nytt etappmål om att minska de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen. Det nya etappmålet ska formuleras med utgångspunkt i att alla människor i världen har rätt till ett lika stort utsläppsutrymme och att tvågradersmålet ska kunna nås. Vi kräver också att tillräckliga resurser avsätts för att de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen ska kunna mätas och följas upp på ett regelbundet och meningsfullt sätt.

(loggor aktörer som står bakom ställningstagandet)

bottom of page